Viešņu vakari

VIEŠŅU VAKARI 2023. gada pavasara semestrī:

26.01. Literārais vakars par izdevumu “Avīzes nosaukums”

09.02. Kūku vakars

24.02. Literārais vakars “Vides un cilvēka savstarpējība: miesiskās pieredzes nozīme vides ētikā” (Dr. phil. Anne Sauka, LU Vēstures un filozofijas fakultātes pētniece un lektore sociālajā filozofijā)

28.02. Viešņu vakars “Iepazīsties, Staburadze”

Visi viešņu vakari sāksies 19:00 (ierašanās no 18:30)

Pieteikšanās:

t/l audzinātāja fil! Laura Mališeva (mob. t. 29143068)

E-pasts: staburadze.audzinataja@gmail.com