Viešņu vakari

VIEŠŅU VAKARI 2023. gada rudens semestrī:

14.09. Zoles vakars ar studentu korporāciju Beveronija

21.09. Sadziedāšanās vakars

28.09. Deju nodarbība pie studentu korporācijas Lataviensis
(sākums 19:30)

10.10. Viešņu vakars “Iepazīsties, Staburadze”

20.10. Literārais vakars

Lielākā daļa viešņu vakari sāksies 19:00 (ierašanās no 18:30) un norisināsies S!K! Staburadze C!Q! (K.Barona 33/35-10)

Pieteikšanās:

t/l audzinātāja fil! Herta Dunska (mob. t. 28380674)

E-pasts: staburadze.audzinataja@gmail.com