Uzņemšana


Studenšu korporācijā “Staburadze” uzņem latviešu studentes un akadēmiski izglītotas sievietes.

Divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) notiek tematiskie viešņu vakari, kad ikvienai interesentei, iepriekš piesakoties, ir iespēja viesoties pie staburadzēm, tuvāk iepazītot korporāciju vidi un tās tradīcijas, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Lai kļūtu par studenšu korporācijas “Staburadze” biedres kandidāti, nepieciešams apmeklēt vismaz divus viešņu vakarus un jāuzraksta iesniegums par iestāšanos korporācijā.

Pieteikšanās uz viešņu vakariem un jautājumus par viešņām koordinē korporācijas amatpersonas – audzinātāja un audzinātājas substitūte.

Pirms uzņemšanas studenšu korporācijā “Staburadze” katras biedres pieteikums tiek izskatīts un izvērtēts saskaņā ar iekšējiem noteikumiem, kā arī korporācijas mērķiem.