Kontakti


S!K! Staburadze 2023./2024. akadēmiskā gada amatpersonas:

PREZIDIJS

t/l seniore taut! Undīne Dindune (mob. t. 27158583)
t/l viceseniore taut! Agate Buravcova
t/l sekretāre taut! Laura Reine
E-pasts : staburadzes@gmail.com

AUDZINĀTĀJA

t/l audzinātāja fil! Herta Dunska (mob. t. 28380674)
E-pasts: staburadze.audzinataja@gmail.com

LITERĀRĀ KOMISIJA

t/l literārā maģistre taut! Zane Tiliņa (mob. t. 26484188)


REKVIZĪTI

Biedrība Studenšu korporācija Staburadze
Juridiskā adrese: K. Barona iela 33/35-10, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr. 40008047512
Banka: A/S SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr: LV65HABA0551013130513