Volejbola kauss

Šogad volejbola turnīrs notiks 18.03.2018. Sacensību vieta - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Sporta komplekss, Āgenskalna ielā 21a.
 
Komandas, kā ierasts, tiek veidotas pēc korporāciju piederības. No vienas korporācijas var tikt pieteiktas vairākas komandas. Komandas sastāvā ir 4 cilvēki, papildus var tikt iekļauti rezervisti.
 
Pieteikšanās:
Lai pieteiktu komandu, jānosūta pieteikums, kurā minēta korporācija, komandas sastāvs (iespējams precizēt vēlāk), komandas kapteinis (obligāti norādot kapteiņa kontaktus - e-pastu un mob. tālr. nr.) uz e-pastu: agnesedimbira@inbox.lv, kā arī jāsamaksā dalības maksa.
 
Pieteikšanās termiņš ir 05.03.2018. plkst. 10:00. Dalības maksa - 18 EUR no komandas. Izloze paredzēta 9.03., pulksten 18:30, S!K! Staburadze C!Q! (Barona iela 33/35-10, Rīga).
 
Ja komanda tiek pieteikta pēc 05.03.2018. plkst. 10:00, taču ne vēlāk kā 15.03.2018. plkst. 10:00 (pēc šī laika vairs nav iespējams pieteikt), tad dalības maksa komandai ir 30 EUR un tai numuru piešķir organizatori. Lūdzam ņemt vērā, ka katru gadu tiek pieteiktas vairāk komandas nekā turnīrs spēj uzņemt. Priekšroka tiek dota tām komandām, kas pietikušās pirmās.
 
Tiesāšana. Arī šogad spēles tiesās paši spēļu dalībnieki (katras spēles zaudētāji tiesā nākamo komandu spēli). Finālus tiesās neatkarīgi tiesneši.