Kas ir korporācija?

Uz jautājumu "kas ir korporācija?" nav nemaz tik viegli atbildēt. Korporācija ir ne tikai organizācija, tā ir draudzība mūža garumā un tām, kuras ir kļuvušas par kādas korporācijas loceklēm - neatņemama dzīves sastāvdaļa.
 
Studenšu korporācijas kā akadēmiskas organizācijas apvieno studentes un studijas beigušas sievietes no visas pasaules.
 
Katra studenšu korporācija kopj ne tikai savas tradīcijas, bet arī veicina un atbalsta akadēmisko izaugsmi un latviešu valodas izkopšanu. Korporācijas ir ne tikai akadēmiskas, bet arī patriotiskas organizācijas.
 
Studenšu korporācijas ir mūža organizācijas, kas nozīmē, ka korporācija vieno dažāda gadagājuma akadēmiski izglītotas sievietes. Tavas korporācijas locekles priecāsies Tevi sveikt ne tikai svinot akadēmiskus sasniegumus, bet arī citos Tev svarīgos notikumos.

Līdz ar akadēmisko mācību gadu augstskolās iesākas korporācijas aktīvā darbība, kas noslēdzas ar Maijkomeršu - svinībām vasaras sākumā. Akadēmiskā gada laikā korporācijas loceklēm ir iespēja apmeklēt literāros un tematiskos vakarus. Apmeklējam Oskara Kalpaka piemiņai veltītos sarīkojumus, tajā skaitā Kalpaka balli, piedalāmies 18.novembra gājienā,  kā arī atbalstam dažādus patriotiskus un sabiedriski nozīmīgus pasākumus.
Korporāciju locekļi ik gadu piedalās pašu rīkotos Teātra un Dziesmu festivālos, kā arī dažādās sporta sacensībās un Mārtiņdienas sarīkojumos.

 


Korporāciju mērķi ir pulcēt ap sevi studentus un studentes, audzināt par krietniem sabiedrības locekļiem, izkopt goda un pienākuma jūtas.

Katrai korporācijai, ievērojot akadēmisko organizāciju tradīcijas, ir sava simbolika.
Trīs krāsas - tās attēlotas katras korporācijas vapenī. Kā krāsu lente tās tiek nēsātas kā atšķirības zīme dažādos korporāciju un akadēmiskos sarīkojumos.
Vapenis - ģērbonis, kurā attēlotas katras studenšu korporācijas krāsas un devīzes, kas izsaka katrai korporācijai īpaši nozīmīgas vērtības.
Cirķelis – ir ārējā nozīme, kurā savijas vēlējuma "Vivat, crescat, floreat Staburadze" (Lai dzīvo, zeļ un plaukst Staburadze) vārdu pirmie burti.

Katra korporācija darbojas saskaņā ar  noteiktu iekšējo kārtību un savām tradīcijām, kas ierakstītas Komānā. Komāns – korporācijas interno noteikumu apkopojums.
 
Latvijā šobrīd darbojas 13 studenšu korporācijas, par kurām vairāk vari uzzināt Studenšu Prezidiju Konventa mājas lapā www.spk.lv 
 
Latvijā šobrīd darbojas arī 23 studentu korporācijas, par kurām informāciju atradīsi Prezidiju Konventa mājas lapā http://www.pk.lv/