Grafikas tējas vakars kopā ar Fr! Lataviensis

Domājot par grafiku, vispirms tā asociējas ar kontrastējošām līnijām, melnais attiecībā pret gaišo. Bet klausoties prezentāciju, tika parādīts, ka grafika nav tikai grafisks zīmējums, bet zem tās slēpjas visai sarežģītas un laikietilpīgas iespieddarbu tehnikas.

Grafika (grieķu val. grapho — zīmējums, rasējums, raksts) ir tēlotājmākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējumu balstītus iespieddarbus - estampus. Tiek izšķirtas trīs grafikas tehniku grupas – augstspieduma, gludspieduma un dobspieduma, kas ietver vairākas tehnikas. Vakarā ne tikai uzzinājām par grafikas daudzajām tehnikām, bet arī skatījāmies paraugdemonstrējumus un izmēģinājām dažas no tehnikām paši. 

Prezentācijas beigās jauntaut! Kristīna Raibarte ļāva nedaudz ielūkoties savā mākslinieciskajā dvēselē, prezentējot savu redzējumu par grafiku un grafikas tehnikās veidotos darbus.

Vakaru nobeidzām baudot sarunas par mākslu pie gardas tējas tases. 

meit! Liene