S!K! Staburadze kauss volejbolā

Šogad korporāciju volejbola turnīrs notiks 26.03.2017.
 
Plānotā sacensību vieta - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Sporta komplekss, Āgenskalna ielā 21a.
 
Komandas, kā ierasts, tiek veidotas pēc korporāciju piederības.
No vienas korporācijas var tikt pieteiktas vairākas komandas. Komandas sastāvā ir 4 cilvēki, papildus var tikt iekļauti rezervisti.
 
Pieteikšanās:
Lai pieteiktu komandu, jānosūta pieteikums, kurā minēta korporācija, komandas sastāvs (iespējams precizēt vēlāk),
komandas kapteinis (obligāti norādot kapteiņa kontaktus - e-pastu un mob. tālr. nr.) uz
 e-pastu: agnesedimbira@inbox.lv, kā arī jāsamaksā dalības maksa.
 
Pieteikšanās termiņš ir 13.03.2017., 10:00.
Dalības maksa - 18 EUR no komandas.
Izloze paredzēta turnīra nedēļā. Vieta un laiks tiks precizēti.
 
Ja komanda tiek pieteikta pēc 13.03.2017. 10:00, taču ne vēlāk kā 23.03.2017., 10:00
(pēc šī laika vairs nav iespējams pieteikt), tad dalības maksa komandai ir 30 EUR un tai numuru piešķir organizatori.
Lūdzam ņemt vērā, ka katru gadu tiek pieteiktas vairāk komandas nekā turnīrs spēj uzņemt. Priekšroka tiek dota tām komandām, kas pietikušās pirmās. Dalības maksa līdz norādītajiem termiņiem pārskaitāma (konta rekvizīti tiks nosūtīti kapteinim pēc pieteikuma saņemšanas) vai samaksājama skaidrā naudā.
 
Tiesāšana. Arī šogad spēles tiesās paši spēļu dalībnieki (katras spēles zaudētāji tiesā nākamo komandu spēli). Finālus tiesās neatkarīgi tiesneši.

Ar nolikumu var iepazīties: http://staburadzes.lv/lv/sarikojumi/volejbols/nolikums