Pirmais literārais vakars veltīts tēmai "Nākotnes pilnvarojums"

Kopš 2013. gada Civillikums piedāvā iespēju savlaicīgi aizsargāt savas nemantiskās intereses gadījumos, kad veselības traucējumu vai citu apstākļu dēļ, persona nespēj saprast un vadīt savas darbības. 
 
Referātā tika dots īss ieskats par to, kas ir nākotnes pilnvarojums, kādiem gadījumiem tas paredzēts, kā tas darbojas un kur tādu iegūt.