Literārais vakars par sievietes lomu 19./20.gs. mijā

19., 20.gadsimta sievieti vīrietis pamazām sāk uztvert kā cilvēku un novērtēt arī viņas prāta spējas, ne tikai līdz šim pieņemto galveno uzdevumu - vīrieša savaldzināšanu un apgādnieku piesaistīšanu.

Iekļautie attēli 1
 
H. S. Ko mūsu zeltenes lai mācās? Mājas Viesis. 1895. 30. aug.
[..]daži strādā pret sieviešu gara attīstību, gan iestāstīdami, ka tad, kad tās vairāk sacentīšoties, tām sākšot bārda augt un tās palikšot nesmukas, gan, ka vīrieši jau priekš tām strādājot un pelnot, tās apgādājot kā puķītes, tad tomēr vairs nelīdz tādi spoki un māņi, zeltenītes, kurām prāta dzirkstelīte jau uzliesmojusi, dreb aiz riebuma pret tādiem varoņiem, kas sievietes garu grib paturēt tumsībā; tās cenšas, lai tik tā nebūtu un varētu vairāk mācīties.

Fil! Evas stāstījums bija pilns amizantu publikāciju lasījumu no tā laika preses izdevumiem, kuru saturs pārsteidzošā kārtā ir līdzīgs mūsdien padomu slejā dažādos žurnālos un interneta portālos.
Pēc prezentācijas literārā vakara saviesīgajā daļā kopā daugavietēm un viešņām pārrunājām priekšlasījumā gūtās atziņas un apspriedām sievietes lomu mūsdienās.