Kontakti

S!K! Staburadze 2022./2023. akadēmiskā gada amatpersonas:

t/l seniore taut! Undīne Dindune (mob. t. 27158583)
t/l viceseniore taut! Ieva Sūniņa (mob. t. 29401452)
t/l sekretāre taut! Jana Čaure (mob. t. 20366497)
E-pasts : staburadzes@gmail.com

t/l audzinātāja fil! Laura Mališeva (mob. t. 29143068)
E-pasts: staburadze.audzinataja@gmail.com

t/l literārā maģistre fil! Linda Zustrene (mob. t. 28786684)

Biedrība Studenšu korporācija Staburadze
Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 33/35-10, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr.40008047512